انتخاب زبانبيانيه شوراي خليفه گري ارامنه تهران

نا آرامي ها و آشوب و درگيري هايي که در روز دوشنبه گذشته در محله پاسداران تهران رخ داد و دردمندانه به شهادت سه تن از خادمان ايثارگر نيروي انتظامي و دو بسيجي ياور انقلاب انجاميد باعث نگراني شديد آحاد مردم شده است.

چنين اعمال اخلال گرانه اي که نظم و اتحاد اجتماعي را هدف گرفته و آرامش عمومي را مخدوش مي سازد، اساسأ محکوم است و هيچ توجيهي را براي بانيان و مسببان آن باقي نمي گذارد.

شوراي خليفه گري و جامعه ارامنه تهران ضمن اعلام همدردي و تسليت خود به نيروي ارجمند انتظامي و بسيجيان گرانقدر و مردم شريف ايران بزرگ از نيروي مخلص و فداکار ناجا تقاضا دارد تا با استواري در راستاي تحقق نظم و امنيت که همواره نصب العين خدمات برجسته ايشان بوده، ادامه طريق دهند.

شورای خلیفه گری ارامنه تهران

Search

تماس با ما

خیابان استاد نجات الهی، شماره 295
تهران 1598873311

No.295, Ostad Nejatollahi Ave.,
Tehran - IRAN

Tel: (+98-21) 88901634, 88901635,
88901636, 88897980, 88897981

Fax: (+98-21) 88892617

info@tehranprelacy.com


روابط عمومی شورای خلیفه گری:
pr@tehranprelacy.com