انتخاب زبانبيانيه مجمع نمايندگان و شوراي خليفه گری ارامنه تهران

در شرايطی که دولت و ملت سوريه در سايه استقامت و اراده برخاسته از توان و انگيزه ای که حقانيت به آن ها بخشيده گام به گام به هدف دستيابی به يکپارچگی ملی و تماميت ارضی خود نزديک می شوند ، بار ديگر ترفند نظامی آمريکا، فرانسه و انگليس خود نمايی کرد. حملات موشکی و هوايی اين قدرت ها گر چه صدماتی مالی و انسانی را وارد می کند ولی خدشه ای بر عزم مردم و دولت سوريه وارد نخواهد ساخت.

نهاد های اداری جامعه ارامنه تهران و شمال با محکوميت حملات و جنگ طلبی قدرت هايی که هدفشان همراهی با تروريست ها و زور مداران منطقه است. استواری و پايمردی ملت سوريه را قدر می نهد و اميدوار است تا هر چه زودتر شاهد صلح و سازندگی در آن کشور باشد.

مجمع نمايندگان جامعه ارامنه تهران و شمال
شوراي خليفه گری جامعه ارامنه تهران و شمال

Search

تماس با ما

خیابان استاد نجات الهی، شماره 295
تهران 1598873311

No.295, Ostad Nejatollahi Ave.,
Tehran - IRAN

Tel: (+98-21) 88901634, 88901635,
88901636, 88897980, 88897981

Fax: (+98-21) 88892617

info@tehranprelacy.com


روابط عمومی شورای خلیفه گری:
pr@tehranprelacy.com