بیاینه

با کمال تاسف از اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته شیعه توسط حکومت عربستان سعودی مطلع گشتیم.

در دوران کنونی که بشریت بیش از هر زمان دیگر به دنبال تحقق صلح و احترام متقابل در جهان است اقدام حاکمان سعودی در قبال این روحانی شیعه و پیروان او عملی غیر عادلانه و شایسته محکومیت می باشد.

ما حاکمان سعودی را به هوشیاری و اتخاذ رویکردی عادلانه، خداپسندانه و خردمندانه در جهت حل بحران های موجود در منطقه فرا می خوانیم.

به نمایندگی از سوی ارامنه تهران، مرکز روحانی حوزه سیلیسی و جاثلیق آرام اول رهبر حوزه دینی ارامنه سیلیسی هرگونه خشونت را محکوم نموده و رهبران جهان و بویژه منطقه خاورمیانه و بخصوص حاکمان عربستان سعودی را به تلاش در جهت صلح و احترام و عشق متقابل فرا می خوانیم.

اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان
خلیفه ارامنه تهران