قدردانی

با کمال مسرت اعلام می داریم که خانم سودابه فاطمی و آقای رحمت فاطمی به مناسبات ایام سال نو و عید میلاد عیسی مسیح، 100 کیلوگرم برنج، 100 کیلوگرم شکر، 100 کیلوگرم قند، و 50 لیتر روغن را جهت اختصاص به خانواده های مستمند ارمنی تهران به خلیفه گری ارامنه تهران اهدا نمودند.

بدینوسیله ضمن تشکر و قدردانی از این اقدام خیر، اعلام می دارد که اقلام اهدا شده در اختیار کمیته مساعدت به مستمندان شورای خلیفه گری ارامنه تهران قرار گرفت.

بی شک این اقدام خداپسندانه نخستین و آخرین نمونه از چنین اعمال خیرخواهانه نبوده و اجر آن از سوی خداوند چندین برابرخواهد بود.