رهبر دینی ارامنه حوزه سیلیسی سفیر ایران در لبنان را به حضور پذیرفت

محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان صبح روز شنبه نهم ژانویه با حضور در مرکز روحانی ارامنه سیلیسی با جاثلیق آرام اول رهبر ارامنه حوزه سیلیسی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار رئیس دفتر سیاسی سفارت و تنی چند از دیپلمات های ایرانی سفیر ایران را همراهی می کردند.

در این دیدار جاثلیق آرام اول رهبر ارامنه حوزه سیلیسی و محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان به بررسی تحولات جاری در خاورمیانه و تنش در روابط ایران و عربستان سعودی پرداختند.

محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با ارائه علل ایجاد وضعیت کنونی در منطقه به تشریح رویکردها و مواضع ایران پرداخت.

جاثلیق آرام اول نیز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حاکم در منطقه خواهان یافتن هر چه سریعتر راه حل برای دور نگه داشتن منطقه از فرقه گرایی خطرناک شد.

وضعیت کنونی حاکم در لبنان نیز یکی از محورهای مورد بحث در دیدار رهبر ارامنه حوزه سیلیسی و سفیر جمهوری اسلامی ایران بود.

جاثلیق آرام اول در این دیدار ضمن اشاره به وضعیت ارامنه ایران از توجه ویژه دولت ایران نسبت به ارامنه تشکر و قدردانی کرد.

رهبر دینی ارامنه حوزه سیلیسی همچنین خرسندی خود را از حضور مقام معظم رهبری در منازل شهدای ارمنی ایران به مناسبت اعیاد آغاز سال جدید و میلاد عیسی مسیح اعلام نمود.