عیادت نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خلیفه ارامنه تهران

دکترعلی فریدونی مدیر کل مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی میردهقان رئیس اداره امور اقلیت‌های دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه آقای علی پور و خانم مبرهن صبح روز شنبه 2 آذر ( 23 نوامبر) به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران عیادت کرده و درود گرم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ایشان ابلاغ نمودند.

در این دیدار اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران ضمن قدردانی و تشکر از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آرزوی موفقیت برای آنها درخواست کرد تا متقابلاً درودهای گرم او را به شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل کنند.

در این دیدار آقای زوریک کاراپطیان مدیر خلیفه گری ارامنه تهران نیز حضور داشت.

روابط عمومی خلیفه گری ارامنه تهران