زیباسازی و پاکسازی محوطه آرامستان ارامنه دولاب


در مورخ چهارشنبه 13 آذر ماه 1398 به پیشنهاد شورای خلیفه گری ارامنه و همکاری شهرداری منطقه 14 تهران (دولاب) محوطه آرامستان ارامنه دولاب واقع در حوزه این شهرداری پاکسازی گردید.

این پاکسازی و زیباسازی محوطه با حضور و نظارت شهردار محترم منطقه 14 جناب آقای دکتر رضا عباسی و شهردار ناحیه 2 منطقه 14 جناب آقای زیاری و معاونت های زیباسازی وعمرانی نواحی مختلف شهرداری منطقه 14 و بیش از 20 نفر از کارگران عمرانی این نواحی صورت پذیرفته است.

شورای خلیفه گری ارامنه مراتب تشکر و قدردانی خود از این اقدام شهرداری منطقه 14 و نواحی تابعه آن را اعلام میدارد.

 

روابط عمومی خلیفه گری ارامنه تهران