انتخاب نمایندگان منتخب ارامنه در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی

در جلسه روز یکشنبه مورخ 1 تیر 1399 اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم نهایی شدند و به ترتیب جناب آقای آرا شاهوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال به عنوان دبیر دوم کمیسیون عمران و جناب آقای روبرت بگلریان نماینده مسیحیان ارمنی جنوب کشور به عنوان عضو کمیسیون انرژی انتخاب شدند.

ضمن تبریک به نمایندگان منتخب مسیحیان ارامنه کشور، از خداوند متعال آرزوی سلامتی و موفقیت برای آنان خواستاریم.

روابط عمومی شورای خلیفه گری ارامنه تهران