اهدای بسته های حمایتی بمناسبت عید پاک

پنجشنبه مورخ ۷ آوریل، هیئت حامی مستمندان شورای خلیفه گری ارامنه تهران به مناسبت عید پاک، بسته های حمایتی‌ای را در مرکز خیره ساهاکیان تهیه و در اختیار خانواده های نیازمند قرار دادند.

فعالیت مذکور با تلاش بی وقفه اعضای آن هیئت، همچون سالیان گذشته انجام و بسته‌های حمایتی شامل مواد مصرفی خانوار تهیه و بین این جامعه تقسیم شده است با توجه به مصادف ۷ آوریل با عید " نوید تولد عیسی به مریم مقدس" و روز مادران ارمنی ، این هیأت با اهدای شاخه گل به مادران آن خانواده‌ها، روز مادران ارمنی را به آنها تبریک گفتند. شورای خلیفه گری ارامنه تهران نیز همچون همیشه نقش بسزایی در تهیه بسته های حمایتی برای آن عزیزان را بر عهده داشته است.

روابط عمومی شورای خلیفه گری ارامنه تهران