دیدار 18 جهانگرد آلمانی با خلیفه ارامنه تهران

اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران،  روز سه شنبه 27 اکتبر در سالن اجتماعات شورای خلیفه گری ارامنه تهران، یک گروه 18 نفره از جهانگردان آلمانی، به سرپرستی پدر هلموت فالکنستوفر را به حضور پذیرفت.

در ابتدای دیدار، اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان به اختصار به ساختار سه خلیفه گری ارامنه در ایران اشاره و سپس توضیحات مبسوطی پیرامون خلیفه گری ارامنه تهران و حقوق ارامنه ایران به حاضران ارائه نمود. وی همچنین به فعالیتهای کلیساها، مدارس، انجمن ها و در دیگر نهادهای ملی ارامنه اشاره کرد.

خلیفه ارامنه تهران در سخنان خود تاکید کرد: "فرهنگ دینی در ایران ریشه در تاریخ داشته و اقلیت های مذهبی در این کشور از حقوق ویژه برخوردار هستند. ارامنه به عنوان اقلیتی مسیحی دارای کلیساها، مدارس، مراسم ملی و مذهبی اختصاصی، همچنین نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند و این تنها به این علت است که در جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های مذهبی رعایت می شود."

در ادامه این دیدار، اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان به سئوالات متنوع جهانگردان آلمانی پاسخ گفت.

درپایان جهانگردان آلمانی از پذیرایی گرم به عمل آمده تشکر و قدردانی کردند.  سپس از کلیسای سرکیس مقدس نیز بازدید نمودند.