«Գալստեան» ընկերութեան ֆինանսական հովանաւորութեամբ եւ «Հոնարէ մեմարի» հիմնարկի աջակցութեամբ՝ տեղի ունեցաւ Ռոստոմ Ոսկանեանի գրքի շնորհանդէսը - Photo