Գոհաբանական աղօթք եւ Սրբացան Հօր դիմաւորում- PHOTO