Կրթական խորհրդի Ամանորեայ միջոցառումը մէկ ակնթարթում-PHOTO