Սեդրակ Նազարեանի 70-ամեայ գործունէութեան գնահատումը «Գնահատելը ազնիւ զգացում է»-PHOTO