ՄԱՇՏՈՑԵԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼՒԵՑԻՆ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ

Շաբաթ թւականիս յուլիսի 1-ին, Թեմական խորհրդի կողմից հիւրընկալւեցին «Արտակ Մանուկեան» ազգային թանգարանում՝ հաւաքածուների համալիր ուսումնասիրութեան նպատակով, Հայաստանից Թեհրան ժամանած մասնագէտներ՝ Մաշտոցեան Մատենադարանի Ձեռագրագիտութեան բաժնի աւագ գիտաշխատող, ձեռագրատան ֆոնդապահ, ԵՊՀ Հայ արւեստի պատմութեան եւ տեսութեան ամբիոնի ասիստենտ, արւեստագիտութեան թեկնածու Դաւիթ Ղազարեանը, Մատենադարանի Արեւելագիտութեան բաժնի աւագ գիտաշխատող եւ ԵՊՀ Հայ արւեստի պատմութեան եւ տեսութեան ամբիոնի դոցենտ, արւեստագիտութեան թեկնածու Իւետ Թաջարեանը, ԵՊՀ Հայ արւեստի պատմութեան եւ տեսութեան ամբիոնի դասախօս Մարիամ Վարդանեանը, Մատենադարանի աշխատակից, ասպիրանդ Գրետա Գասպարեանը եւ իրենց ընկերակցողները:

Թեմական խորհրդի ատենապետ ճրտպ. Նորայր Արամեանը գնահատելով գիտական խմբի անդամների նախաձեռնութիւնը, կարեւորեց թանգարանի իրերի գիտական համալիր ուսումնասիրութեան աշխատանքը:
Մտերմիկ հանդիպման ընթացքին խորհրդակցութիւն եղաւ ապագայ համատեղ ծրագրերի եւ մշակութային ժառանգութեան պահպանման մի շարք խնդիրների վերաբերեալ:

Սոյն հանդիպմանը նաեւ ներկայ էին Թեմական խորհրդի փոխատենապետ Վահէ Թարոյեանը, նոյն խորհրդում «Ա.Մանուկեան» թանգարանի կապ՝ Ռաֆիկ Մելիքսէթեանը եւ Թանգարանի տնօրէնուհի Ալիս Շահմուրադեանը:

Ազգային Առաջնորդարանի Հանրային կապ