شرکت نماینده خلیفه گری ارامنه تهران در نشست " دعا و نیایش و تاثیر آن در زندکی انسان "

یکشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در مرکز مطالعات علوم انسانی نشستی با موضوع "دعا و نیایش و تأثیر آن در زندگی انسان" برگزار گردید. در این برنامه، از سوی خلیفه‌گری ارامنه تهران، مشاور امور مذهبی روابط عمومی کشیش گریگوریس نرسسیانس حضور به عمل رساندند. در این نشست، ایشان ضمن عرض درودهای خالصانه‌ی اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران و شمال به پیشگاه مقام معظم رهبری و دست‌اندرکاران برنامه و بینندگان محترم با استناد بر مزا میر سی و سوم به روند شکل‌گیری و توسعه‌ی مراسم‌های دینی در کلیسای ارتدکس رسولی ارمنی و تأثیر آنها در زندگی مؤمنان مسیحی پرداختند.

روابط عمومی شورای خلیفه گری ارامنه تهران و شمال