حضور نمایندگان جامعه ارمنی در حماسه انتخابات ریاست جمهوری


صبح جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران به همراهی آقای آرا شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس شورای اسلامی، مهندس نورایر آرامیانس رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران و کشیش گریگوریس نرسسیانس از حوزه‌های رأی گیری ریاست جمهوری، شورای شهر و مجلس خبرگان مستقر در مدارس ارامنه تهران (مریم مقدس، شانت - ماریامیان و تونیان-طوماسیان) دیدار به عمل‌آورده و از نزدیک شاهد فعالیت‌های متصدیان صندوق‌های انتخاباتی و مشارکت منضبط مردم بوده و همه آنها را مورد تفقد خود قراردادند. شایان ذکر است، اسقف اعظم و همراهانشان از سوی مدیران، کادر اجرایی مدارس و نمایندگان شورای نگهبان به گرمی پذیرفته ‌شدند.

 روابط عمومی شورای خلیفه گری ارامنه تهران و شمال