حفاظت در حوزه سلامت


طی روزهای گذشته، با سعی و کوشش اداره آموزش و پرورش استان تهران وهمکاری هیئت آموزشی خلیفه‌گری ارامنه، کارکنان مدارس ارامنه، اعم از مدیریت، معاونت، کادرهای آموزشی و خدماتی واکسینه شده‌اند و این روند تا واکسیناسیون تمام کارکنان خلیفه‌گری ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است، آقای آرا شاوردیان به‌عنوان نماینده ارامنه تهران و شمال ایران در مجلس شورای اسلامی نیز در امر تسهیل واکسیناسیون حوزه بهداشت و درمان عملکرد بسزایی داشته‌اند. ازجمله واکسیناسیون دانش آموزان مرکز آهسته گامان ارامنه "آگونک" و خانواده آنان، کادر آموزشی و کادر درمانی درمانگاه آودیسیان و روحانیون نیز واکسینه شده‌اند. به این مناسبت، مراتب قدردانی خود را از نماینده گرامی مجلس ابراز داشته و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون مسئلت می‌داریم.

روابط عمومی شورای خلیفه گری ارامنه تهران