ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

2021 ԱՌ 2023

 • Տ. Մաշտոց Քհնյ. Խաչատրեան
  Ատենապետ
 • Տ. Մեսրոպ Քհնյ. Ռաթէոսեան
  Փոխ Ատենապետ
 • Տ. Գրիգորիս Քհնյ. Ներսիսեան
  Ատենադպիր
 • Տ. Արիստակէս Քհնյ. Շամիրեան
  Փոխ Ատենադպիր
 • Տ. Խաչատուր Քհնյ. Յարութիւնեան
 • Տ. Սահակ Քհնյ. Խոսրովեան
 • Տ. Յակոբ Քհնյ. Քեշիշեան

Կրօնական Խորհրդին Ենթակայ Մարմիններն են՝

 • Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Յանձնախումբ
 • Երիտասարդաց Յանձնախումբ
 • Միջ-Եկեղեցական Յարաբերութեանց Յանձնախումբ
 • Կիրակնօրեայ Դպրոցների Մարմին
 • Հայ Եկեղեցասիրաց Երիտասարդաց Եղբայրակցութիւն