Թեմական Խորհրդի Կազմերը

Նախքան 1980 թւական

Պրն. Սերոժ Մարգարեան - Դոկտ. Ռոստոմ Ստեփանեան

Պրն. Սևակ Սայգինեան - Գերշ. Տ. Արտակ Արք. Մանուկեան - Պրն. Դանիէլ Սահակեան - Դոկտ. Գագիկ Յովակիմեան (Խորհրդարանի պ.) - Պրն. Տրդատ Բարսեղեան (Նիւթ. Պատասխանատու)

Պրն. Նորայր Պահլաւունի


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
1980-1985

Պրն. Վագրիկ Մանուկեան - Պրն. Շահէն Աբուլեան - Պրն. Եզնիկ Շահբազեան - Դոկտ. Արմէն Հախնազարեան - Դոկտ. Աիդա Յովհաննիսեան - Պրն. Իսկանդար Իսկանդարեան - Պրն. ՌաՖիկ Տէր Պետրոսեան - Պրն. Վարդան Վարդանեան (Խորհրդարանի պ.) - Պրն. Լեւոն Ահարոնեան - Պրն. Թորգոմ Տէր Յակոբեան - Պրն. Յովիկ Յարութիւնեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
1986-1988

Դոկտ. Հարմիկ Դաւթեան (Ատենապետ) - Պրն. Արամայիս Ներսիսեան (Փոխատենապետ) - Պրն. Ռուբիկ Գրիգորեան (Ատենադպիր) - Պրն. Վրէժ Թորոսեան (Փոխատենադպիր) - Պրն. Ռուբիկ Կարապետեան (Նիւթ. պատասխանատու) - Դոկտ. Վազրիկ Պետրոսեան - Դոկտ. Լեւոն Դաւթեան - Պրն. Եղիշ Գալստեան - Պրն. Հանրի Քոչարեան - Պրն. Վահիկ Շահնազարեան - Պրն. Յարութիւն Յովհաննիսեան


 

ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
1988-1990

Պրն. Արամայիս Ներսիսեան (Ատենապետ) - Պրն. Էդիկ Ղահրամանեան (Փոխատենապետ) - Պրն. Ռուբիկ Գրիգորեան (Ատենադպիր) - Պրն. Ժորժիկ Աղազարեան (Փոխատենադպիր) - Պրն. Ռուբիկ Կարապետեան (Նիւթ. պատասխանատու) - Պրն. Եղիշ Գալստեան - Պրն. Վահիկ Շահմիրզայեան - Պրն. Թադէ Յարութիւնեան - Պրն. Արմէն ՄութաՖեան - Պրն. Սողոմոն Բարսեղեան - Դոկտ. Վաղինակ Ղազարեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
1990-1992

Պրն. Սերոժ Սուքիասեան (Ատենապետ) - Պրն. Խաժակ Արզումանեան (Փոխատենապետ) - Պրն. Ժորժիկ Աղազարեան (Ատենադպիր) - Պրն. Արմէն ՄութաՖեան (Փոխատենադպիր) - Պրն. Վահիկ Աղաքեան (Նիւթ. պատասխանատու) - Պրն. Նորայր Եաղուբեան - Դոկտ. Լեւոն Դաւթեան - Պրն. Մարտիկ Դաւթեան - Պրն. Թաթուլ Մուրադեան - Պրն. Հայրիկ Խոդաբախշեան - Պրն. Էդւարդ Բաբախանեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
1992-1994

Դոկտ. Լեւոն Դաւթեան (Ատենապետ) - Պրն. Էդւարդ Բաբախանեան (Փոխատենապետ) - Պրն. Եսայի Աբրահամեան (Ատենադպիր) - Պրն. Սարգիս Յովսէփեան (Փոխատենադպիր) - Պրն. Սողոմոն Բարսեղեան (Նիւթ. պատասխանատու) - Դոկտ. Օշին Յակոբեան - Պրն. Վահիկ Շահնազարեան - Պրն. Լեւոն Առաքելեան - Պրն. Թաթուլ Մուրադեան - Պրն. Սուրէն Շահբազեան - Պրն. Թադէ Յարութիւնեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
1996-1998

Պրն. Վարուժան Առաքելեան (Ատենապետ) - Պրն. Ռուբիկ Կարապետեան ‏(Փոխատենապետ) - Պրն. Արշաւիր Քէշիշեան (Ատենադպիր) - Պրն. Նժդեհ Աղաջանեան (Ատենադպիր) - Պրն. Վահիկ Աղաքեան (Նիւթ. պատասխանատու) - Պրն. Ջանի Զարգարեան (Քարտուղար) - Պրն. Լեմւէլ Աւետեան - Պրն. Նորայր Արամեան - Պրն. Խոսրով Մինասեան - Պրն. Վահիկ Շահնազարեան - Պրն. Վարդան Վարդանեան - Պրն. Սարգիս Յովսէփեան -Դոկտ. Օշին Յակոբեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
1998-2000

Դոկտ. Լեւոն Դաւթեան (Ատենապետ) - Պրն. Ռուբիկ Կարապետեան (Փոխատենապետ) - Պրն. Եսայի Աբրահամեան (Ատենադպիր) - Պրն. Էդւարդ Բաբախանեան (Փոխատենադպիր) - Պրն. Սողոմոն Բարսեղեան (Նիւթ. պատասխանատու) - Տկն. Սեդա Գրիգորեան - Պրն. Եղիշ Գալստեան - Պրն. Յովիկ Յարութիւնեան - Պրն. Խոսրով Մինասեան - Պրն. Հրայր Աբուլեան - Պրն. Վարդան Մասեհեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2000-2003

Դոկտ. Աիդա Յովհաննիսեան (Ատենապետ) - Պրն. Վարուժ Յովհաննիսեան (Փոխատենապետ) - Պրն. Եսայի Աբրահամեան (Ա. Ատենադպիր) - Պրն. Յարութիւն Քէշիշեան (Բ. Ատենադպիր) - Պրն. Հանրի Քոչարեան (Նիւթ. պատասխանատու) - Պրն. Վահիկ Շահնազարեան - Պրն. Գէորգ Աբուլեան - Դոկտ. Ռազմիկ Յովհաննիսեան - Պրն. Թաթուլ Եադգարեան - Տկն. Արմենուշ Առաքելեան - Պրն. Ռոբերթ Մարգարեան - Պրն. Սերոժ Օհանեան - Պրն. Սահակ Շահմուրադեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2003-2005

Դոկտ. Աիդա Յովհաննիսեան (Ատենապետ) - Պրն. Նորայր Արամեան (Փոխատենապետ) - Պրն. Ռոբերտ Մարգարեան (Ատենադպիր) - Պրն. Սուրիկ Աբնուսեան (Փոխատենադպիր) - Պրն. Վահիկ Շահնազարեան - Պրն. Արշաւիր Քէշիշեան - Պրն. Եղիշ Գալստեան - Պրն. Մուշեղ Ծատրեան - Դոկտ. Պարթեւ Սաբահգուլեան - Դոկտ. Հրաչ Խաչատրեան - Պրն. Սերոժ Օհանեան (Ազգ. Առաջնորդարանի Դիւանապետ) - Պրն. Սահակ Շահմուրադեան (Քարտուղար)


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2005-2007

Պրն. Նորայր Արամեան (Ատենապետ) - Պրն. Եսայի Աբրահամեան (Փոխատենապետ) - Տկն. Անէթ Բաղդասարեան (Ատենադպիր) - Պրն. Յարութիւն Աբնուսեան (Փոխատենադպիր) - Պրն. Էսիկ Տ. Ստեփանեան (Նիւթ. Պատասխանատու) - Պրն. Վահիկ Աղաքեան - Պրն. Ժիրայր Նազարեան - Պրն. Սերգէյ Բարսեղեան - Պրն. Համիկ Մարգարեան - Պրն. Վիգէն Գալստեան - Դոկտ. Ռազմիկ Յովհաննիսեան - Պրն. Սերոժ Օհանեան (Ազգ. Առաջնորդարանի դիւանապետ) - Օրդ. Անահիտ Յովսէփեան (Թ. Խորհրդի քարտուղարուհի)


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2007-2009

Դոկտ. Աիդա Յովհաննիսեան (Ատենապետ) - Պրն. Համիկ Մարգարեան (Փոխատենապետ) - Պրն. Վահիկ Աղաքեան (Ատենադպիր) - Պրն. Յարութիւն Աբնուսեան (Փոխատենադպիր) - Պրն. Էսիկ Տ. Ստեփանեան  (Նիւթ. պատասխանատու) - Պրն. Վիգէն Գալստեան - Պրն. Արմաւիր Մարգարեան - Պրն. Սեւան Դանիէլեան - Պրն. Արա Շահվերդեան - Տկն. Մարօ Այվազեան - Պրն. Թաթուլ Եադգարեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2009-2011

Դոկտ. Աիդա Յովհաննիսեան (Ատենապետ) - Պրն. Սեւան Դանիէլեան (Փոխատենապետ) - Պրն. Արա Շահվերդեան (Ատենադպիր) - Տկն. Կարինէ Ղարախանեան (Փոխատենադպիր) - Պրն. Վահիկ Շահնազարեան (Նիւթ. պատասխանատու) - Պրն. Թաթուլ Եադգարեան - Պրն. Հենրիկ Տ. Ղուկասեան - Պրն. Դարւին Աւագեան - Պրն. Ռուբիկ Սարխոշեան - Պրն. Սարօ Մկրտչեան - Դոկտ. Հրաչ Խաչատրեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2011-2013

Պրն.Էդւարդ Բաբախանեան (Ատենապետ) - Պրն. Վարուժ Յովհաննիսեան (Փոխատենապետ) - Պրն. Եսայի Աբրահամեան (Ատենադպիր) - Պրն. Դարւին Աւագեան (Փոխատենադպիր) - Պրն.ՌաՖիկ Գալստեան (Նիւթ. պատասխանատու) - Տկն. Արաքս Տ. Պօղոսեան - Դոկտ. Երւանդ Իսմայիլեան - Պրն. Ռուբիկ Սարխոշեան - Դոկտ. Հրաչ Խաչատրեան - Պրն. Ռուբէն Շահվերդեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2013-2015

Պրն.Էդւարդ Բաբախանեան (Ատենապետ) - Պրն. Արա Շահնազարեան (Փոխատենապետ) - Պրն. Արշաւիր Քեշիշեան (Ատենադպիր) - Պրն. Հարմիկ Զովէլեան (Փոխատենադպիր) - Պրն.ՌաՖիկ Գալստեան (Նիւթ. պատասխանատու) - Դոկտ. Երւանդ Իսմայիլեան - Պրն. Ռուբէն Շահվերդեան - Պրն. Թադէ Յարութիւնեան  - Պրն. Մարտիկ Միրզայեան - Պրն. Ռաֆիկ Մելիքսէթեան - Պրն. Վարդան Բաբախանեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2015-2017

Պրն. Ռուբիկ Կարապետեան (Ա. Ատենապետ) - Պրն. Վարուժ Յովհաննիսեան (Բ. Ատենապետ) - Պրն. Հրայր Շահնազարեան (Ա. Ատենադպիր) - Տկն. Արմինէ Սէթխանեան (Բ. Ատենադպիր)  - Պրն. Մինաս Աղանեանս (Նիւթ. պատասխանատու) - Տկն. Նւարդ Քէշիշեան - Պրն. Արմէն Սիմոն Խաչիկեան - Պրն. Սերոժ Մատթէոսեան - Պրն. Վահիկ Գերասիմեան - Պրն. Մարտիկ Միրզայեան - Պրն. Վարդան Բաբախանեան - Պրն. Սերոժ Օհանեան - Տկն. Ժիզետ Օհանեան


ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2017-2019

Պրն. Ռոբերտ Բեգլարեան (Ա. Ատենապետ) - Պրն. Վարուժ Յովհաննիսեան (Բ. Ատենապետ) - Տկն. Արմինէ Սէթխանեան (Ա. Ատենադպիր) - Պրն. Վարդգէս Եդգարեան (նիւթ. պատասխանատու) - Պրն. Հարմիկ Աւետեան - Պրն. Սերոժ Մատթէոսեան - Պրն. Արամ Նովշադեան - Պրն. Արա Գալստեան - Պրն. Քրիստ Արզումանեան - Պրն. Զօրիկ Կարապետեան